O serie de nereguli au depistat inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, anul trecut, aplicând amenzi în valoare de 4.380.500 de lei.

Potrivit ITM Gorj, au fost efectuate 1.685 de controale, din care 1.136 au avut ca obiect verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, iar 549 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Din suma totală a amenzilor, 749.000 de lei au fost pentru nerespectarea normelor securităţii şi sănătăţii în muncă și 3.631.500 lei pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă (1.260.000 lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată).

În urma controalelor, au fost depistate 70 persoane prestând muncă nedeclarată, 53 care nu dețineau contract individual de muncă, două nu aveau contract individual de muncă transmis în aplicația Revisal, una presta activitate având contractul de muncă suspendat, iar 14 prestau activitate în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial, fiind aplicate amenzi în valoare 1.260.000 lei.

Au fost aplicate 47 amenzi angajatorilor care utilizau munca nedeclarată.

Angajatorii depistați că foloseau muncă nedeclarată desfășurau activitate în domenii precum: întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte, comercializarea produselor din carne, fabricarea produselor de patiserie, tăierea și rindeluirea lemnului, construcţii, comerț cu amănuntul, coafură și alte activități de înfrumusețare.

Inspectorii de muncă au verificat 1557 angajatori cu privire la respectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, fiind dispuse 40 măsuri.

Totodată, s-a mai urmărit verificarea modului în care se respectă prevederile legale în vigoare, respectiv: modul de cunoaştere, implementare şi respectare a noilor prevederi legislative, modul de realizare a măsurilor dispuse în controalele anterioare și respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

În privința accidentelor de muncă, au fost înregistrate şi raportat la Inspecţia Muncii, 44 de situații, dintre care 42 cu incapacitate temporară de muncă și două mortale.

Acțiunile de control vor continua și anul acesta, spune directorul ITM Gorj.

„În anul 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va avea în continuare, ca obiective prioritare, reducerea incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate, precum și respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă”, a declarat George Octavian Romanescu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

Sursa: Realitatea de Gorj